برگزاری مناقصه عملیات کیسه گیری استان خوزستان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 

در استان خوزستان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات کیسه گیری کود فله در روز چهارشنبه مورخ 27 شهریور ماه سال جاری ساعت 9 صبح، باهماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید