صادرات کودهای شیمیایی

صدور مجوز صادرات به تولید کنندگان داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی بازرگانی خارجی

جلسه کمیته صادرات در تاریخ 98/06/13 با حضور نمایندگان موسسه آب و خاک و نماینده وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید و بر این اساس 12 فقره مجوز صادرات انواع کود به متقاضیان اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید