برداشت سیب زمینی از مزارع بکان فارس آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

مرکز جهاد کشاورزی آسپاس دارای سطحی بالغ بر ۴۸۰ هکتار  سیب زمینی بوده که برداشت از مزارع بکان با میانگین تولید ۵۰ تن در هکتار آغاز گردید.
 پیش بینی می شود ۲۴۰۰۰ تن سیب زمینی  ازین مزارع برداشت و روانه بازارهای مصرف گردد.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس تأمین کننده کود های پرمصرف سیب زمینی کاران شمال استان فارس از طریق شبکه کارگزاری فروش کود شیمیایی در آن منطقه می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید