سیستم هوشمند

رعایت صددرصدی انجام به موقع امور مربوط به کود در سیستم هوشمند نهاده های کشاورزی در استان گلستان

 به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، 

حمید  هزار  جریبی ، مدیر شرکت  با بیان مطلب  گفت:.شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به عنوان تنها متولی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی موفق شده است  از ابتدای  سال  جاری تاکنون  با رعایت انجام به موقع امور مربوط به کود در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی به عنوان شاهرگ  فعالیت بازرگانی این شرکت کلیه اطلاعات مرتبط با تامین و توزیع  کود های شیمیایی بصورت بر خط به اهداف استراتژیکی ، صددرصد مانیتورینگ  نماید هزار جریبی در مواردی به کارگزاران توصیه نمود:

1-کلیه عملیات ورود و خروج کودهای شیمیایی الزاماً میبایست در دفاتر، فرم های توزیع و یا در سیستم هوشمند ثبت ، به گونه ای که هر زمان قابل کنترل و دسترس باشد؛

2-اجرای دستور العمل ارسالی از شهرستان و مراکز خدمات و تحویل کود به کشاورزان بصورت یکجا و کامل (( پایه  یا سرک ))؛

3-اخذ رسید کشاورز ( برابر نمونه تنظیمی در سیستم هوشمند ) و تنظیم و تکمیل مدارک توسط کارگزار؛

4-ثبت دقیق رسید تحویل به کشاورز در سامانه توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید