بازدید مدیر خراسان شمالی از انبار متقاضی کارگزاری جدید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی روز سه شنبه تاریخ 98/6/26 به همراه کارشناس بازرگانی استان از محل انبار متقاضی کارگزاری جدید در شهرستان شیروان ، بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید