اجاره سامانه بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

  بمنظور استفاده بهینه از امکانات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، طرح واگذاری سامانه بوجاری استان گلستان در چارچوب انعقاد قرار داد اجاره با آقای حبیب الله خلیلی انجام و مراحل اجرائی آن عملیاتی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید