تامین و توزیع بیش از 87 هزار تن انواع کود کشاورزی در استان مازندران

.

تامین و توزیع بیش از 87 هزار تن انواع کود کشاورزی در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین 87 هزار و 885 تن انواع کود کشاورزی و توزیع 63 هزار و 67 تن از این مقدار در بین کشاورزان استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری 87 هزار و 885 تن انواع کود کشاورزی شامل: کودهای ازته، دی آمونیم فسفات، سوپرفسفات تریپل، پتاس، سوپرفسفات ساده، کلرورپتاسیم، کود ماکرو (15-8-15) و (20-20-20)، گوگرد گرانوله، سولفات آمونیوم و اسید هیومیک برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین شد که 63 هزار و 67 تن از این مقدار توسط 273 کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در 22 شهرستان استان مازندران توزیع گردید.

وی افزود با توجه به نیاز ضروری به انواع کودهای کشاورزی جهت کشت های پاییزه در حال حاضر 25 هزار و 768 تن انواع کودهای کشاورزی موردنیاز کشاورزان استان مازندران در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ذخیزه سازی شده اند.

وی هم چنین با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان مازندران هیچ مشکلی به لحاظ کمبود کودهای پرمصرف کشاورزی وجود ندارد ،افزود خوشبختانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به لحاظ عملکرد خوب آن در تأمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی بهترین عملکرد را در بین شرکت های خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استانهای کشور در 6 ماهه نخست سال داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید