نماینده منتخب کارگزاران کود منطقه سه کشور در گلستان معرفی شد

.

نماینده  منتخب کارگزاران کود  منطقه سه کشور در گلستان معرفی شد

 

مهندس ضیائی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت:  در دولت تدبیر و امید سیاست بر این است که در عرصه کار کشاورزی فعالیت ها  مکانیزه شود و کارسنتی دیگر قدرت رقابت ندارد هدف این است که ما فقط    نیازمند یهای خودمان را تامین نکنیم بلکه  برنامه های کاری شما رادانش بنیان و اقتصادی کنیم و تصریح کرد: یک کارگزار آگاه و صاحب نظر بار و رسالت بزرگی را بردوش دارد  و شما به عنوان نمایندگان منتخب کارگزاران با عنوان حلقه ارتباطی با بخش دولتی باید برمبنای ظرفیت کاری تمام تلاش خود را در اثر بخشی فعالیت کاری خود بکار گیرید در ادامه نماینده کارگزران  کود از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، مازندران  و گلستان  با معرفی   رزومه کاری ، جایگاه استانی خود راتشریح نمودند سپس چهار کاندیداتوری از استانهای سمنان، مازندران، گلستان و خراسان  رضوی مطرح، رای گیری و پس از شمارش آراء آقای رضا بیاتی از استان خراسان رضوی بعنوان نماینده منتخب کارگزاران در منطقه سه کشورانتخاب و به هیئت منتخبین شورای نمایندگان کارگزاران در  دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی معرفی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید