محمودآباد میزبان چهارمین جشنواره و نمایشگاه گل و گیاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از میزبانی این شهرستان از چهارمین نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این نمایشگاه که مهرماه سال جاری برگزار خواهدشد کارگزاران و همچنین کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران حضوری فعال خواهند داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید