پایش ادواری کارگزاران منطقه فیروزآباد فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمایی توزیعی در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس هم اکنون نماینده کمیته نمونه برداری شعبه فارس در حال تهیه نومنه از کود های موجود درانبار کارگزاران منطقه فیروزآباد استان فارس می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید