بازدید از واحدهای تولید کننده کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرار داد شرکت به جهت تآمین کودهای با کیفیت و باتوجه به قرارداد تولید کود سولفات پتاسیم پودری کارخانه شیمی اکسیر بوستان و اعلام اماده بودن پارت های تولیدی، از پارت 5 شرکت مذکور بازدید و موارد مورد نظر بررسی و کنترل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید