جلسه هم اندیشی با شرکت تولید کننده کود آلکان در استان گلستان

.

 

جلسه هم اندیشی با شرکت تولید کننده کود آلکان در استان گلستان

این جلسه در روز پنج شنبه مورخ96/7/13 با حضور  مهندس فتاح شعبانی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد و جمعی از مسئولین شرکت تولید کننده کود آلکان در محل دفتر سرپرستی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  به منظور بررسی و هم آهنگی  برگزاری  کارگاه آموزشی، ترویج ،فرهنگ سازی ، بازار یابی و توزیع برگزار شد.

در این راستا مقرر شد در هفته آتی  همایش و کارگاه آموزشی  به منظور انتقال دانش فنی مصرف، بازاریابی و فروش  محصولات برخی از شرکت های  طرف قرارداد با  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی باحضورکشاورزان پیشرو و کارگزاران تشکیل تا از تمام ظرفیت های تبلیغاتی جهت معرفی محصول مورد توافق و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نیز  تمام تلاش  خود را جهت  برگزاری کارگاه آموزشی و توسعه فروش محصول در  شبکه توزیع خود معمول خواهد داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید