پیش بینی تولید 3هزار محصول باغی انار در گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از پیش بینی تولید مقدار 3 هزار تن محصول باغی انار در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر کودهای پرمصرف موردنیاز برای باغات انار توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران تهیه و توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید