پایش کودی در آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از 320 مورد پایش کودی در سطح استان در بازه زمانی اول تیر تا 25 شهریور ماه 1398 توسط کمیته پایش خبر داد. مقصود قربانی مدیر شرکت گفت با نظارت دقیق می توان از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلوگیری کرد تا کود سالم و با کیفیت به دست کشاورزان واقعی برسد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید