برگزاری همایش کارگزاران توزیع سم در استان مازندران

.

برگزاری همایش کارگزاران توزیع سم در استان مازندران

 

نشست هم اندیشی کارگزاران توزیع سموم استان مازندران در اتاق جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در ابتدای این نشست آقای مجیدسلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران با اشاره به اهداف و وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع تمامی نهاده های کشاورزی در سطح کشور افزود در حال حاضر نقش توزیع سموم به عنوان یکی از نهاده های موثر در سبد تامین و توزیع نهاده های کشاورزی کم رنگ می باشد که در این زمینه در تلاش هستیم با هم فکری، هماهنگی و همکاری کارگزاران توزیع سموم در استان مازندران بتوانیم بیش از پیش کار تامین و توزیع سموم، به ویژه سموم مبارزه با ساقه خوار برنج که به عنوان پرمصرف ترین سموم استان مازندران بوده و همگی تولید مجتمع آبیک و تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد را ساماندهی نموده تا بتوانیم همانند نهاده های دیگر در خدمت کشاورزان استان باشیم.

درادامه کارگزاران حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید