برگزاری کارگاه آموزشی کاشت کلزای هیبرید فرانسوی در استان همدان

.

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت کلزای هیبرید فرانسوی در استان همدان

کارگاه آموزشی کاشت کلزای هیبرید زمستانه فرانسوی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان همدان با حضور مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان جناب آقای مهندس حسین فضلی و مدیر کل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس شاهپور شکاری و کارشناسان جدید الاستخدام سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کردستان ، کرمانشاه ، لرستان و مرکزی در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان برگزار گردید .

در این کارگاه آموزشی ابتدا مهندس شهرام پرورش معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان پس از خیر مقدم و تشکر از حضور حاضرین در کارگاه فوق ، سیمای کشاورزی استان همدان را تشریح نمودند . سپس مهندس رزم آزر مسئول آموزش زراعت سازمان جهاد کشاورزی در خصوص اهمیت آموزش و توسعه دانش بیاناتی را به سمع حاضرین رساندند .

در ادامه کارگاه فوق مهندس شاهپور شکاری با تشریح طرح توسعه دانه ای روغنی و اهمیت آن در کشاورزی و خودکفائی کشور در خصوص اهمیت کاشت کلزا در افزایش عملکرد تولید گندم در کشور و افزایش تولید دانه های روغنی بیاناتی فرمودند و همچنین مهندس شکاری به سوالات کارشناسان در خصوص بذور کلزای هیبریدی پاشخ دادند .

بعد از سخنرانی و پاسخ به سوالات کارشناسان توسط مهندس شکاری آموزش های لازم در خصوص نحوه کاشت کلزا و موضوعات مرتبط با این موضوع توسط کارشناس شرکت اورالیس فرانسه جناب آقای فردریک و مهندس فخاریان برای کارشناسان حاضر در جلسه ارائه گردید .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید