بازرسی از کارگزاری های شهرستان نکاء استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام عملیات بازرسی از کارگزاری های توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان نکاء خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: انجام فرآیند بازرسی براساس دستورالعمل اجرایی مصوب صادره از سوی مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید