نصب تله چسبی زرد حشرات در محوطه اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازنصب تله زرد چسبی حشرات در محوطه اداری شرکت خدمات گیلان جهت کنترل و ردیابی مگس میوه مدیترانه ای و جلو گیری از خسارت به میوه های شرکت خبر داد. 

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه مگس میوه مدیترانه ای یکی از مخرب ترین آفات کشاورزی در جهان است. به علت انتشار وسیع آن در جهان، تحمل بهتر شرایط آب و هوایی سرد نسبت به سایر گونه های مگس و دامنه میزبانی وسیع آن دارای بالاترین  میزان خسارت اقتصادی در بین گونه های مگس میوه است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید