کشت شبدر در 4 هزار هکتار آمل استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از کشت شبدر در سطح 4 هزار هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

مجید سلطانی افزود: کودهای پرمصرف موردنیاز برای توسعه کشت محصول علوفه ای شبدر برسیم در استان مازندران و شهرستان آمل تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید