پیش بینی تولید 11 هزار تن سورگوم و ذرت علوفه ای در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

      مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از پیش بینی تولید 11هزار تن سورگوم و ذرت علوفه ای در این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: هم اکنون کودهای پرمصرف موردنیاز جهت کشت سورگوم و ذرت علوفه ای در شهرستان گلوگاه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توسط 7 کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید