مشورت با کار شناسان کشاورزی عبور از کشاورزی سنتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر ناظمی با اعلام این خبر گفت :استفاده غیر اصولی و بدون مشورت با کارشناسان بخش کشاورزی از کود های شیمیایی لطمات جبران ناپذیری به آب و خاک بعنوان اساس معیشت مردم وارد می کند .براین اساس کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس آماده ارائه هرگونه مشاوره در خصوص استفاده صحیح و بموقع از کود های شیمیایی به کشاورزان استان می باشند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید