مشارکت 100کارشناس در طرح بسیج همگام با کشاورزان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری به عنوان مرکز استان مازندران از مشارکت 100کارشناس در رشته های مختلف کشاورزی در اجرای طرح همگام با کشاورزان در این شهرستان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

دراین طرح که کارشناسان فنی این مدیریت هم درآن مشارکت دارند آخرین یافته های نوین در بخش کشاورزان به کشاورزان منتقل می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید