نشست هماهنگی کشت پاییزه شهرستان های جویبار و سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست هماهنگی جهت کشت پاییزه شهرستان های جویبار و سیمرغ استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

دراین نشست که جمعی از کارگزاران فعال توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در آن حضور داشته اند بر توزیع به موقع و بهنگام نهاده های مورد نیاز جهت کشت پاییزه در شهرستان های جویبار و سیمرغ تاکید شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید