برگزاری جلسه با کارگروه بخش تخصصی اداری و مالی و بازرگانی شرکت در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت  با  اعلام این خبر گفت:  جلسه ای به منظور چگونگی اخذ تضمامین در انجام قرارداد با کارگزاران با کارگروه بخش تخصصی اداری و مالی ، بازرگانی شرکت برگزار شد پس از بحث پیرامون موضوعات مطرح شده مقرر شد اداری و مالی شرکت از نحوه چگونگی اخذ تضامین با در انجام قرارداد با کارگزاران  و همچنین  چگونگی صدور پروانه فعالیت کارگزاری از طریق مدیریت توزیع، حمل ونگهداری استعلام نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید