معاون فنی جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

امروز جناب آقای مهندس کاشکی مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی طی جلسه ای با حضور جمعی از همکاران محترم در سالن جلسات، آقای مهندس وجدانی فرد را به معاون فنی جدید معرفی و از زحمات آقای مهندس خبازی در زمان تصدی این سمت تشکر نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید