لغو عاملیت کارگزار خاطی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یکی از کارگزاران خاطی در استان یزد، به دلیل توزیع کودهای غیر کیفی خارج از شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، لغو عاملیت شد.

بر اساس گزارش مذکور بدنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل و نظارت کیفی بر عملکرد کارگزاران که در تاریخ 96/7/1 توسط مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به کلیه استانها ابلاغ شد، بلافاصله بعلت تخطی یک از کارگزاران استان یزد، نسبت به لغو عاملیت ایشان اقدام شد.

در دستورالعمل ابلاغی، مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیران استانی را مکلف به کنترل کیفی کودهای عرضه شده توسط کارگزاران نموده و از مدیریت حسابرسی و بازرسی خواسته است که عملکرد استانها را مستمراً به ایشان و هیئت مدیره محترم شرکت گزارش دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید