351 کارگزاری فعال فروش کود شیمایی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از فعالیت 351 کارگزاری  فعال فروش کود های شیمیایی تحت پوشش شرکت در استان فارس خبر داد.

 

وی تصریح کرد : تعداد 151 کارگزاری در غالب بخش خصوصی ،تعداد 90کارگزاری در غالب تعاونی تولید و تعداد110 کارگزاری در غالب بخش تعاونی روستایی بصورت فعال در اقصی نقاط استان فارس مشغول به توزیع کود های شیمیایی پر مصرف جهت رفع نیاز کودی کشاورزان استان فارس می باشند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید