کشت کلزا در 15 هزار هکتار از شالیزارهای مازندران قبل از برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از کشت کلزا در 15 هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران به عنوان کشت قبل از برنج در سال زراعی پیش رو خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اهمیت کشت کلزا در استان مازندران سعی خواهد شد تا تمامی نیازهای کود کلزاکاران در استان مازندران در زمینه نیاز به کودهای پرمصرف در سال زراعی پیش رو تامین شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید