هماهنگی برای انجام تشریفات تجدید مزایده فروش

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از هماهنگی برای انجام تشریفات مزایده فروش قطعات و لوازم خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمودند برابر هماهنگی صورت گرفته با مدیر ماشین آلات و ادوات کشاورزی مقرر گردید برای دومین بار نسبت به  برگزاري تشریفات تجـدید مزایـده فروش قطعـات و لـوازم آبیـاري تحـت فشـار سـنتر پیـوت در سامـانه تـدارك الکترونیکی دولت اقدام لازم صورت پذیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید