تعیین مقصد کلیه کودهای سهمیه تخصیصی به البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تعیین مقصد کلیه سهمیه کودهای تخصیصی به استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمودند کلیه سهمیه کودهای تخصیصی شامل ازته از کرمانشاه و عسلویه، پتاسه از بندر عباس، فسفاته از بندر امام تعیین مقصد نهایی گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید