برداشت 3000 تن انجیر در منطقه خیر استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

از اواسط مرداد ماه سال جاری تا کنون حدود  3000تن انجیر از 6000 هکتار باغات انجیر در منطقه خیر استهبان استان فارس برداشت شده  است . شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با نظارت مستمر و ساماندهی کارگزاران فروش کود تحت پوشش شرکت در این منطقه توانسته است کیفیت کود های شیمیایی مورد نیاز باغداران را کنترل و تضمین نماید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید