برگزاری دوره آموزش ملی آشنایی با ماشین ها و ادوات کشاورزی در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی در گلستان

.

با برنامه  ریزی بعمل آمده و هماهنگی قبلی با مدیریت محترم  امور ماشین آلات  کشاورزی و مدیریت محترم  طرح و برنامه  شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  کشور ،دوره آمورشی ملی” آشنایی با ماشین ها و ادوات کشاورزی” با حضور ۴۰ نفر از مدیران وکارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استانهای کشور در واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، در ابتدای این دوره مهندس خدری مسول این واحد، ضمن خیر مقدم گویی به معرفی واحد آموزش پرداختند. در ادامه مهندس حسام سرپرست شرکت خدمات حمایتی استان در سخنانی استان گلستان را یکی از قطب های تولید محصولات زراعی از جمله گندم و دانه های روغنی دانسته و بیان داشت همه ساله در این استان حدود ۴۰۰ هزار هکتار گندم کشت می شود و همچنین دانه های روغنی به عنوان کشت دوم( تابستانه) نیز در استان تولید می شود و تصریح  نمودند: ضریب مکانیزاسیون استان در حد1/4 درصد بوده، که سیاست سازمان جهاد کشاورزی به ارتقاء  آن بوده ولی آموزشهای مرتبط با بخش  ماشین ها و ادوات کشاورزی قطعا به ارتقاء  درجه و ظرفیت مکانیزاسیون منجر خواهد شد که بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه سرکار خانم پرتوی، سرپرست اداره آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، ضمن خیر مقدم  به حاضرین مطالبی را پیرامون توانمند سازی و ارتقاء سطح مهارت های کاربردی و متناسب با رشته شغلی کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  بیا ن نمودند  و   در ادامه تصریح کرد: دفتر آموزش کارکنان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ، برنامه هایی را در سال ۱۳۹۶ جهت توسعه شیوه های نوین آموزشی از جمله شیوه های الکترونیکی، طرح کلاس همراه مدیران از جمله یادگیری الکترونیکی(lms ، طرح استاندارد سازی فرآیند اجرایی دوره های آموزشی، و تسهیل در فرآیند های آموزشی و تدوین پودمان فرهنگ و مدیریت جهادی برای مدیران و دستگاه های دولتی اعلام کرد.  پرتوی، در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده و همچنین همکاری رؤسای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مدیران  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استانهای کشور بتوانیم در زمینه آموزش کارکنان این شرکت بیش از پیش به تحقق اهداف نایل شویم.

 همچنین این دوره به مدت  4روز ادامه داشته و فراگیران با ماشین های کاشت، داشت، برداشت و ماشین های خاک ورزی و حفاظتی آشنا شدند و مدرسین دوره دکتر رحمتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر محمد حسین رزاقی، محقق مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و مهندس سبلان علی محمد زاده کارشناس مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان مطالب علمی و تخصصی خود را ارائه دادند.

 در  خاتمه دوره آموزش ، جنا ب آقای سید سعید ایزدی سرپرست   محترم مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از فضای آموزشی و  نحوه  برگزاری  دوره آموزش بازدید داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید