انتصاب مدیر جدید شهرستان کرج استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تودیع و معارفه مدیر جدید شهرستان کرج استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمودند جلسه تودیع و معارفه مدیر جدید شهرستان کرج انجام گرفت. در این جلسه آقای مهندس روشن نژاد تودیع و بعنوان معاون توسعه منابع انسانی سازمان معرفی و آقای مهندس صارمی به سمت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مذکور منصوب شدند. شهرستان کرج سومین شهرستان مهم استان از نظر کشاورزی می باشد و دارای 2 کارگزاری و رتبه سوم توزیع و مصرف کودهای تدارک شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید