پایش ادواری کارگزاران شمال استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

نماینده اعزامی کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس هم اکنون در حال تهیه نمونه از کود های موجود در انبار کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شمال استان فارس .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید