کلزا محور کشت پاییزه در مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از محوریت کشت دانه روغنی کلزا در انجام کشت های پاییزه در سال زراعی پیش رو در این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر برنامه ریزی و  پیش بینی های لازم را برای تامین کودهای موردنیاز جهت توسعه کشت دانه روغنی کلزا در استان مازندران صورت گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید