ساماندهی کارگزاران منطقه فیروز آباد فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیایی واحد فنی و کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اقدام به اعزام نمایندگانی جهت ساماندهی و نمونه برداری از کود های موجود در انبار کارگزاران تحت پوشش شرکت در منطقه فیروزآباد استان فارس در تاریخ 98/6/14 نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید