آمادگی برای تامین و توزیع کودهای کشت پاییزه در مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از آمادگی لازم برای تامین و توزیع کودهای پرمصرف موردنیاز برای کشت پاییزه در سطح استان مازندران در سال زراعی پیش رو خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: درحال حاضر 270 کارگزار فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کار توزیع کودهای پرمصرف موردنیاز کشاورزی را در سطح 22شهرستان مازندران برعهده دارند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید