آغاز کشت پاییزه در نیمی از اراضی زراعی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران از آغاز کشت پاییزه در نیمی از اراضی زراعی استان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در حال حاضر و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تمامی کودهای پرمصرف  مورد نیاز برای کشت پاییزه مهیا شده و در دست توزیع در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید