پنجمین جلسه شورای اداری در گلستان

 پنجمین جلسه شورای  اداری سال 96 باذکر یاد و نام خداوند متعال و با حضور  جمعی  از مسئولین  ادارات  شرکت   در محل دفتر سرپرستی  برگزار شد 

ابتدا مهندس حسام،  ضمن  خیر مقدم  گوئی و خسته نباشید  برضرورت همدلی وهم اندیشی به منظور رسیدن به بالندگی بیشترتاکید کرد  و  در ادامه تصریح کرد: تقدیر از انسجام و هماهنگی مسئو لین اداری در اجراء وظایف مسئولیت های خطیر شرکت د ر6-5 ماهه اخیر که در خدمت شما هستیم موجب رضایت مسئولین محترم ستادی و مخاطبین شده است لذا ما باید نسبت به ایفاء رسالت خود باجدیت حرکت کنیم تا به وظایفی که به ما واگذار شده است به نحو مطلوب عمل نمائیم.

پی گیری امورات اجرایی شرکت در ابعاد بازرگانی، فنی و، اداری و مالی برای پیشرفت و توسعه فعالیت ها بحث دیگری بود که مطرح گردید که مسئولین ادارات باید به اهمیت این موضوع واقف باشند. و  تصریح کرد: در ارتباط با مسائل و مشکلات که مربوط به انبار ها بوده باید در اولین فرصت مرتفع گردد که نیرو با آرامش خاطر در محیط کار خود به وظائف سازمانی عمل نماید.

در عرصه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  نیز تاکید کرد: که  واجدین شرایط باید آموزش های لازم را فرا گیرند و دریافت گواهی امضاء  الکترو نیکی  نیز با پیگیری و  باهماهنگی رابط دستگاه انجام گیرد.

وی همچنین با بیان این که   فروش های کود های غیر یارانه ای یکی از مهم ترین برنامه ها و سیاست های حمایتی این شرکت   است که باید  با جدیت و کیفیت مطلوب دنبال گردد، ضرورت دانستند، چالشها و محدودیتها  در این  بخش شناسایی شده و حداکثر تلاش جهت رفع آن صورت پذیرد  و همچنین از  تمام ظرفیت ها و پتانسیل های  موجود  در افزایش میزان توزیع کود های غیر یارانه ای جهت کشت پائیزه استفاده گردد.

 وی همچنین در عرصه برگزرای سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، آبیاری، نهاده ها، ماشین آلات و صنایع وابسته  که مقرر است از 11 مهرماه سال جاری برگزار شود تا کید کرد که ما باید تلاش کنیم که با تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، ضمن معرفی آخرین دستاورد ها و  فن آوری های نوین در عرصه های مختلف نهاده های کشاورزی با شناخت و اصلاح  کانال های توزیع و فروش نهاده ها ی  کشاورزی( یارانه ای و غیر یارانه ای)، فرصت ها یی برای بهینه سازی فعالیت های کاری شرکت فراهم کنیم.

در ادامه ،مصوبات جلسه قبلی  که از مسئولین ذیربط پی گیری شده بود نتایج آن به جلسه ارائه گردید که خوشبختانه اقدامات شایسته ای صورت گرفته  وقسمت اعظم آن اجرایی شده همچنین با رهنمود های سرپرست شرکت، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ    گردید:

1-تمهیدات لازم  جهت در یافت  گواهی امضاء الکترونیکی  و  خرید 7 دستگاه توکن در راستای  فعالیت  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، با هماهنگی و پی گیری رابط دستگاه؛

2- توجه ویژه به مسائل و مشکلات موجود و کمبود ها مربوط به واحد های اداری و انبار ؛ 

3- رفع مغایرت فهرست بدهکاران تجاری در سیستم مالی در اولین فرصت و جدیت فراوان؛

4- ایجاد کارتابل برای کار گزاران جهت ارسال  نامه ها و دستورالعمل ها؛

5- آموزش لازم برای واجدین شرایط در سامانه تدارک الکترونیکی دولت،

6- استفادهاز  تمام ظرفیت ها  و پتانسیل های  موجود  در فروش کود های غیر یارانه ای ؛

7-استفاده از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود جهت  شرکت و حضور فعال  دربرگزاری هرچه با شکوه تر در نمایشگاه  تخصصی کشاورزی ( تشکیل کارگروه  تخصصی ستادی و استانی)؛

8-  گزارش هر 6 ماه  یک بار نتایج عملکرد و ارزیابی ها در  بازدید  های نظارتی  انبار کارگزاران به معاونت بازرگانی و مدیریت حسابرسی ؛

9-  ارائه گزارش از پیشرفت فیز یکی از رفع مغایرت در سیستم  مالی به سرپرست شرکت ؛

10- با توجه به تائیدیه سموم، تنظیم سند خرید سم فستوکسین و لاماردور؛

11- پی گیری فعالیت باشگاه کشاورزان با بررسی نقاط قوت و ضعف  ؛

12- تمکیل پروژه ساخت ها نگار انبار قرق( با عنایت به جذب اعتبار)؛

13- آموزش اکسل جهت همکاران واحد مالی و بازرگانی در قالب آموزش همکار به همکار؛

14- عقد قراردادتوزیع بذر کلزا با عاملین و تحویل پکیج دستورالعمل و فرمهای یارانه بذر به کارگزار؛

15- اخذ مجوز و اعتبار لازم به منظور نصب دوربین مدار بسته در انبار ها؛

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید