صدور مجوز تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان ازصدور مجوز تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان گیلان خبر داد.

 دکتر محمدی با بیان اینکه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با صدور این مجوزها وحتی مشخص نمودن حوزه فعالیت این مراکز غیر دولتی بخصوص توزیع نهاده های کشاورزی باعث مراجعه دارندگان این مجوز (شخصیت های حقوقی و یا حقیقی) به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و طلب سهمیه کودهای کشاورزی یارانه ای می نمایند. این موضوع از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان در حال پیگیری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید