فروش مستقیم 1306تن کود شیمیایی در 5ماهه اول سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در 5ماهه اول سال جاری مقدار 1306 تن انواع کود ها شیمیایی مورد نیاز کشاورزان عمده و کارخانجات تحت پوشش بخش کشاورزی استان را بصورت مستقیم توزیع نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید