4محصول کلزا ، گندم ، جو و علوفه در صدر کشت های پاییزه مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از 4 محصول کلزا ، گندم، جو و علوفه به عنوان محصولات اصلی کشت پاییزه در سال زراعی پیش رو در استان مازندران یادکرد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

براساس اولویت های تعیین شده موظف هستیم کودهای پرمصرف مورد نیاز این محصولات را در زمان بندی های تعیین شده در سطح استان مازندران فراهم نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید