برگزاری جلسه با شیلات گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری جلسه بین مدیران شیلات و کارگزاری های این بخش کشاورزی گیلان در محل دفتر مدیر خدمات حمایتی کشاورزی  استان خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه این شرکت نسبت به تامین کودهای کشاورزی مورد نیاز آبزی پروران گیلان براساس  برنامه تامین کود استان و به لحاظ جایگاه و اهمیت اقتصادی آن برای گیلان در تولید و پرورش ماهی در استخر، همه ساله با جدول اعلامی شیلات اقدام می نماید. لذا در سال بهره برداری جاری براساس ضرورت و نیاز به اهمیت پایش، نظارت و همکاری اداره کل شیلات و ادارات تابعه آن در کنار خدمات حمایتی کشاورزی و اینکه کود تامین شده بدست مصرف کننده واقعی آن برسد با حضور معاونت شیلات استان و مدیر عامل اتحادیه استانی و کارگزاران این بخش در روز چهارشنبه 13 شهریور ماه در دفتر مدیر استان گیلان جلسه تشکیل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید