نمایشگاه پوشاک در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل:

از تاریخ 96/6/25 لغایت 96/7/5 نمایشگاه پوشاک مردانه در طبقه همکف ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دایر می باشد.

لازم به ذکر است پوشاک این نمایشگاه با اقساط 5 ماهه به فروش میرسد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید