توزیع 19500 تن انواع کود های شیمیایی در مرداد ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی از توزیع 19500 تن انواع کود های شیمایی پر مصرف در مرداد ماه سال جاری خبر داد .

وی افزود :کود های شیمیایی مذکور از انواع اوره ،سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم بوده است که در شبکه کارگزاری فروش کود  تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس جهت تأمین نیاز کودی کشاورزان استان توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید