پیش بینی کشت 51هزار هکتار گندم در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران از پیش بینی اختصاص 51هزار هکتار از اراضی زراعی استان مازندران به کشت محصول اساسی گندم در سال زراعی پیش رو خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در حال حاضر وبراساس برنامه ریزی های صورت گرفته در تدارک برای تامین کودهای پرمصرف مورد نیاز جهت توسعه کشت گندم در استان مازندران می باشیم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید