آغاز کشت بادمجان شهرستان میناب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

بیش از 3800 هکتار از اراضی شهرستان میناب زیر کشت بادمجان می رود به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب عملکرد این محصول در هر هکتار 50 تن می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید