خرید بیش از 3هزار تن کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از خرید بیش از 3هزار تن انواع کودهای کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش در 20روز گذشته جهت توزیع در بین کشاورزان تحت پوشش در سطح استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

درحال حاضر مقدمات لازم برای حمل کودهای خریداری شده از سوی کارگزاران به انبارهای آنها انجام شده و به زودی پس از تخصیص های اعلام شده از سوی ستاد مرکزی شرکت نسبت به حمل کود اقدام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید