افزایش 30 درصدی توزیع کود کشاورزی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افزایش 30 درصدی توزیع کود کشاورزی در مازندران در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خواستار همکاری و پیگیری مجمع نمایندگان استان مازندران درخصوص تامین نهاده ها به ویژه کود شیمیایی در استان مازندران با توجه به فرا رسیدن زمان کشت محصولات پاییزه در استان مازندران شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید