مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع مقدار یکصد هزار کیلوگرم بذر علوفه ای شبدر برسیم از ابتدای سال جاری تا کنون در این استان خبر داد.

تامین و توزیع 100 هزار کیلوگرم بذر شبدر در استان مازندران

.

تامین و توزیع 100 هزار کیلوگرم بذر شبدر در استان مازندران

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع مقدار یکصد هزار کیلوگرم بذر علوفه ای شبدر برسیم از ابتدای سال جاری تا کنون در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران :

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون به دلیل اهمیت کشت علوفه در استان مازندران به عنوان کشت دوم و استقبال بسیار خوب کشاورزان استان حدود یکصد هزار کیلوگرم بذر علوفه ای شبدر برسیم برای کشاورزان متقاضی استان تامین و تمامی بذر شبدر تامین شده توسط شبکه کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان مناطق شرق و مرکزی استان مازندران توزیع گردید.

وی اضافه کرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران آمادگی دارد، تمامی نیازهای بذری استان در زمینه بذر شبدر برسیم را با قیمت مصوب تامین نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید